Zivver Outlook Web Access Add-in v3.0.48 release notes

Introduction

Dit document beschrijft wijzigingen in Zivver Outlook Web Access add-in versie 3.0.48

Verbeteringen

  • Dialoogvenster verschijnt niet meer standaard bij versturen e-mail: In de vorige versie van de OWA add-in werd in veel gevallen op het moment van het verzenden van een bericht een dialoog getoond terwijl Zivver de inhoud van het bericht scande voor mogelijke datalekken. De applicatie is aanzienlijk versneld waardoor gebruikers deze dialoog alleen zullen zien als er bij het verzenden een (grote) bijlage is toegevoegd of als er meldingen zijn die de gebruiker moet afhandelen.
  • Mogelijkheid voor organisaties om niet elke 30 dagen te hoeven inloggen: Standaard moeten gebruikers zich elke dagen herauthenticeren binnen Zivver in verband met veiligheid. Daarom biedt Zivver organisaties nu de mogelijkheid om aan te geven dat zij niet willen dat gebruikers zich periodiek moeten authenticeren.

Opgeloste fouten

  • Loginscherm op kleine schermen was soms moeilijk leesbaar: Dit is nu verholpen
  • Veilig mailen werd weer aangezet bij verzenden als medewerker het handmatig had uitgezet: Nu wordt veilig e-mailen niet meer automatisch aangezet als de medewerkers het handmatig heeft uitgezet, behalve als er een nieuwe regel wordt getriggerd die dit aanraadt, bijvoorbeeld doordat een medewerker een gevoelige bijlage later toevoegt.
  • Melding dat functionaliteit niet beschikbaar is in Outlook Desktop beter te begrijpen: Microsoft biedt (nog) niet de mogelijkheid dat de Zivver knop wordt uitgezet in Outlook Desktop. Daarom laat Zivver, als de gebruiker in bv Outlook Desktop op een knop drukt die alleen bedoeld is voor werken in Outlook Web, een melding zien dat deze functionaliteit alleen werkt in Outlook web. De tekst van deze melding werd echter niet goed weergegeven. Dit is nu aangepast.
  • Onduidelijk hoe mails te versturen aan distributielijsten: E-mails verstuurt aan distributielijsten bleven hangen, omdat Outlook Online niet de onderliggende e-mailadressen toont aan een integratie. In het geval van een distributielijst wordt nu de melding getoond dat de gebruiker de lijst moet uitklappen om daarna alsnog het bericht te sturen.

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down