Quick Reference Cards

Quick Reference Cards (QRC’s) geven gebruikers een handige geheugensteun voor veelvoorkomende taken.