Installatiehandleiding

Inleiding

Dit is de installatiehandleiding voor de Office plugin. Wij leggen uit hoe je de plugin installeert en behandelen de belangrijkste aandachtspunten.

Installatie

Dit hoofdstuk beschrijft de installatie van de plugin.

De online of offline installer gebruiken

Voor de Office plugin zijn 2 installers beschikbaar; een online en een offline variant. Het verschil tussen de online en offline installer is de manier waarop een update van de plugin wordt geïnstalleerd.

Online installer

De online installer kun je hier downloaden.

De online installer (.exe) downloadt bij het installeren alle benodigde gegevens. De installatie gebeurt met een gedownload .msi-bestand.

Wanneer de plugin is geïnstalleerd met de online installer, dan controleert de plugin automatisch of er een nieuwere versie beschikbaar is. Als er een update beschikbaar is, dan krijgt de gebruiker bij het opstarten van Outlook hierover een melding. De gebruiker kan er op dat moment voor kiezen om de plugin wel/niet te updaten. Uiteraard moet de gebruiker rechten hebben om de update te mogen installeren op zijn computer.

Tijdens het updaten wordt de huidige versie van de plugin eerst verwijderd om vervolgens de nieuwe versie te installeren. Hierna kan Outlook automatisch worden herstart, als de gebruiker deze optie heeft gekozen.

Offline installer

De offline installer kun je hier downloaden.

Als de plugin is geïnstalleerd met de offline installer (.msi), dan kan deze alleen worden geüpdatet door een nieuwe versie handmatig te installeren. Hierin verschilt de offline installer met de online installer.

De offline installer is een standaard .msi-bestand waarvoor de Microsoft Installer commando’s kunnen worden gebruikt. Zie sectie 2.2.1 Microsoft Installer commando’s.

Installeren voor “iedereen” of “alleen mij”

De Office plugin kan geïnstalleerd worden voor alle gebruikers van deze computer of voor alleen de ingelogde gebruiker. Het maakt daarbij niet uit of de online of offline installer wordt gebruikt.

Wij raden aan om de plugin te installeren voor “iedereen” als alle gebruikers op een werkstation de plugin gebruiken, waarbij het beheer van de plugin centraal wordt geregeld en uitgerold. Je kunt ook een installatie voor “iedereen” doen, en met een uitgerolde registersleutel bepalen voor welke gebruikers de plugin wel of niet actief moet zijn (zie sectie De plugin laden in Outlook of niet).

Wij raden aan om de plugin te installeren voor “alleen mij” als alleen de huidige, ingelogde gebruiker op een werkstation de plugin moeten kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat deze gebruiker meedoet aan de pilot voor ZIVVER.

De keuze om de plugin te installeren voor “iedereen” of “alleen mij” kan tijdens het installeren handmatig worden gemaakt (zie hierboven). Een andere mogelijkheid is om met behulp van Microsoft Installer commando’s de installatie te starten. Zie sectie hieronder.

Microsoft Installer commando’s

In deze sectie gebruiken we msiexec om met behulp van Microsoft Installer commando’s de installatie te starten. Klik hier voor meer informatie over msiexec.

Als ALLUSERS niet is opgegeven dan wordt de plugin standaard voor “alleen mij” geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor ALLUSERS = “” (lege waarde).

Installatiebestanden

Afhankelijk van de keuze om de plugin te installeren voor “iedereen” of “alleen mij” worden bestanden voor de plugin weggeschreven op een andere locatie.

Tijdens het installeren kan de locatie worden gewijzigd.

De plugin installeren middels GPO

De plug-in kan geïnstalleerd worden met behulp van Microsoft Group Policy Object (GPO). Zie de Office Plugin Installation Manual via Group Policy Objects voor instructies hierbij (vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels).

De plugin installeren middels SCCM

De plug-in kan geïnstalleerd worden met behulp van Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Zie de Office Plugin Installation Manual for Microsoft SCCM voor instructies hierbij (vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels).

De plugin installeren middels RDS

De plug-in kan geïnstalleerd worden in een omgeving met Microsoft Remote Desktop Services (RDS), ook bekend als Microsoft Terminal Services (TS) in Microsoft Windows Server 2008 en eerdere versies. Zie ook de Office plugin installation manual for Microsoft RDS voor instructies hierbij (vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels).

De plugin installeren middels Intune

De plug-in kan geïnstalleerd worden met behulp van Microsoft Intune. Zie ook de Office Plugin Installation Manual for Microsoft Intune voor verdere instructies (vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels).

De plugin installeren middels RES

De plugin kan geïnstalleerd worden met RES. Gebruik daarvoor RES ONE Automation.

In Security Context geef je het account op dat rechten heeft om op het remote werkstation de installatie uit te voeren.

Accountgegevens

De accountgegevens voor een ingelogd account worden op 2 locaties opgeslagen. Het maakt daarbij niet uit of de installatie voor “iedereen” of “alleen mij” is gedaan.

Informatie
Deze locaties moeten opgeslagen worden in het profiel van de gebruikers om ingelogd te blijven in ZIVVER.

De plugin updaten

Als de installatie voor “iedereen” is gedaan, dan kan de plugin alleen geüpdatet worden als de uitvoerder van de installatie adminrechten heeft. Dit komt doordat de installatiebestanden standaard op de volgende locatie staan: C:\Program Files (x86)\ZIVVER B.V\ZIVVER Office Plugin\

Om deze bestanden te kunnen updaten zijn adminrechten nodig.

De plugin configureren

De plugin verbinding laten maken met ZIVVER

De Office plugin heeft een verbinding nodig met ZIVVER om veilig berichten te kunnen verzenden en ontvangen. In dit hoofdstuk leggen we uit:

Wat is er vereist om de plugin te laten verbinden met ZIVVER?

De volgende zaken zijn van invloed op de verbinding die de plugin met ZIVVER maakt:

Hoe kan ik controleren of de plugin verbinding heeft met ZIVVER?

Als de plugin verbinding heeft met ZIVVER, dan kan de gebruiker inloggen met een ZIVVER-account. Daarnaast geeft de ZIVVER-werkbalk geen meldingen m.b.t. verbinding maken weer (kleur van de werkbalk is grijs of blauw).

De verbinding kan worden gecontroleerd in het scherm Over ZIVVER:

 1. Klik op het tabblad ZIVVER.
 2. Klik op Over ZIVVER.

Als er achter Backend versie en Backend API versie een versienummer is ingevuld, dan is er een verbinding met ZIVVER gemaakt. Het versienummer voor Plug-in API versie is altijd ingevuld, ook als er geen verbinding is.

Als de plugin geen verbinding heeft, dan wordt dit ook bij het opstellen van een bericht in de ZIVVER-werkbalk aangegeven. De werkbalk is dan rood en toont de melding

Er is geen verbinding met ZIVVER. Werkt je internetverbinding?

Als de plugin nog bezig is met controleren of er een verbinding is met ZIVVER, dan wordt dit aangegeven in een oranje blak met de melding

Bezig met verbinden…

Als de plugin geen verbinding met ZIVVER heeft, dan krijg je bij het inloggen de melding Gebruikersnaam/wachtwoord ongeldig. Controleer dan ook de verbinding met ZIVVER, zoals hieronder staat beschreven.

Problemen met verbinding

Als de Office plugin géén verbinding kan maken met de backend, en in Over ZIVVER worden geen versienummers getoond achter Backend versie en Backend API versie, controleer dan de volgende zaken:

 1. De Office plugin moet via de standaard HTTPS-poort (443) verbinding kunnen maken. Voeg deze toestemming indien nodig ook toe aan een proxyserver.
 2. De ZIVVER-backend mag niet geblokkeerd worden door een firewall. Voeg indien nodig https://*.zivver.com als uitzondering toe.

De plugin laden in Outlook of niet

Tijdens het installeren van de plugin worden enkele registerwaarden geïnstalleerd. Zo wordt voor Outlook de LoadBehavior waarde ingesteld. Deze waarde bepaalt of een plugin wordt geladen bij het opstarten van Outlook, of niet. LoadBehavior kan per gebruiker of per computer worden ingesteld.

Als de Office plugin voor de huidige gebruiker (just me-optie) wordt geïnstalleerd, dan staat LoadBehavior op één van onderstaande locaties:

Als de Office plugin voor deze computer (everyone-optie) wordt geïnstalleerd, dan staat LoadBehavior op één van onderstaande locaties:

De belangrijkste waarden voor LoadBehavior zijn:

Bij installatie van de Office plugin wordt de LoadBehavior waarde aangemaakt en op waarde 3 gezet. Als de plugin wordt gedeïnstalleerd, dan wordt de LoadBehavior waarde verwijderd.

Een LoadBehavior waarde kan handmatig worden aangepast in het register, of je kunt deze uitrollen naar gebruikers op basis van bijvoorbeeld een applicatiegroep in de Active Directory. Mocht de LoadBehavior waarde niet bestaan, dan kan deze handmatig worden aangemaakt als DWORD (32 bits)-waarde.

Waarschuwing
Als je LoadBehavior instelt op gebruikersniveau (HKCU), zorg dan dat er geen waarde bij HKLM staat. Anders wordt de HKLM-waarde als uitgangspunt genomen.

Automatisch inloggen met Single Sign-On

Vanaf versie 2.7.27 kun je als beheerder instellen dat gebruikers automatisch ingelogd worden in de Office plugin. Gebruikers hoeven dan niet handmatig in te loggen via de Login knop in de ZIVVER-werkbalk. De inlogsessie wordt automatisch na 30 dagen verlengd mits de gebruiker nog actief is. Deze functionaliteit kun je activeren door een extra registersleutel in te stellen.

Voorwaarden

 1. Je hebt SSO ingesteld voor je organisatie.
  Leer meer over Single Sign-on
 2. De gebruiker heeft een actieve ZIVVER-account.

Automatisch activeren inschakelen

 1. Stel bij een gebruiker op de volgende locatie een extra registersleutel in.
  Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een GPO:
  HKCU\SOFTWARE\Zivver\OfficePlugin\Settings
 2. Maak de volgende sleutels aan:
  AutoEnableSsoAccounts
  TryAutoReloginSso
 3. Kies bij Type voor DWORD (32-bits)-waarde en zet bij Gegevens de waarde 1 neer.

Automatisch inloggen uitschakelen

Verwijder de bovenstaande registersleutels uit het register om automatisch inloggen uit te schakelen.

Zorgen dat de plugin altijd is ingeschakeld

Toepasbaar: Outlook 2013 en 2016

Als je wilt dat de Office plugin altijd is ingeschakeld kun je een aanpassing maken in het register. Gebruikers kunnen de plugin dan bijvoorbeeld niet zelf deactiveren, en Outlook schakelt de plugin ook niet uit bij een vertraging. Als beheerder kun je deze aanpassingen handmatig doorvoeren, automatisch met behulp van een REG-bestand of middels een Group Policy Object.

Aanpassing maken via de Register Editor

De onderstaande tabel geeft de sleutelwaarde per Outlook versie weer. Gebruik de juiste Sleutelwaarde voor jouw versie van Outlook.

Outlook Sleutelwaarde
2013 15.0
2016 16.0

Zorgen dat gebruikers de plugin niet meer kunnen deactiveren

 1. Open de Registry Editor.
 2. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\office\1x.0\outlook\resiliency\addinlist
  Maak indien nodig nieuwe sleutels aan.
 3. Plaats in de sleutel addinlist een nieuwe tekenreekswaarde met de naam ZivverOfficePlugin.AddinModule.
 4. Open de aangemaakte tekenreekswaarde.
 5. Vul bij Waardegegevens 1 in.
  Gebruikers kunnen de plugin nu niet meer deactiveren.

Zorgen dat de plugin altijd actief is

 1. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\ZivverOfficePlugin.AddinModule.
 2. Maak een nieuwe DWORD-waarde genaamd LoadBehavior.
 3. Open de aangemaakte DWORD-waarde.
 4. Vul bij Waardegegevens 3 in.
  De plugin zal nu altijd actief zijn in Outlook.

Zorgen dat de plugin niet meer standaard is uitgeschakeld

 1. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems.
 2. Verwijder de sleutel DisabledItems.
 3. Maak de sleutel DisabledItems aan.
  De plugin is nu niet meer standaard uitgeschakeld.

Zorgen dat de plugin actief is ondanks dat de plugin in het verleden is gecrasht

 1. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\CrashingAddinList
 2. Verwijder de sleutel CrashingAddinList.
 3. Maak opnieuw de sleutel CrashingAddinList aan.
  De plugin is nu weer actief ondanks dat de plugin in het verleden is gecrasht.

Zorgen dat de plugin niet wordt uitgeschakeld bij vertraging

 1. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList.
 2. Maak een nieuwe tekenreekswaarde aan met de naam ZivverOfficePlugin.AddinModule.
 3. Open de aangemaakte tekenreekswaarde.
 4. Vul bij Waardegegeven 1 in.
  De plugin wordt niet uitgeschakeld bij vertraging.

Aanpassing maken via een REG-bestand

Met een REG-bestand voer je aanpassingen aan het register automatisch door.

 1. Op onze support-website vind je het juiste bestand voor jouw versie van Outlook:
 2. Sla het juiste REG-bestand op voor jouw Outlook versie.
 3. Voer het REG-bestand uit.
 4. Bevestig jouw keuze.
  De wijzigingen beschreven in hoofdstuk 3.7.1. zijn nu automatisch aangebracht.

Aanpassing maken via een Group Policy Object (GPO)

 1. Open de Group Policy Manager.
 2. Maak een nieuw GPO aan in het gewenste domein.
 3. Geeft de nieuwe GPO een naam.
 4. Rechtsklik op de nieuwe GPO.
 5. Kies Bewerken.
 6. Ga naar Gebruikersconfiguratie.
 7. Klik op Instellingen.
 8. Open de Windows-instellingen.
 9. Rechtsklik op Register.
 10. Maak de entries aan zoals in de tabel hieronder.
Informatie
1x.0 verschilt per Office-versie. Zie de table hierboven voor de correcte sleutelwaarde.
Naam # Actie Locatie Sleutel Waarde naam Type Waarde
ZivverOfficePlugin.AddinModule 1 Create HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\office\1x.0\outlook\resiliency\addinlist ZivverOfficePlugin.AddinModule Tekenreekswaarde 1
LoadBehavior 2 Update HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\ZivverOfficePlugin.AddinModule LoadBehavior REG_DWORD 3
DisabledItems 3 Delete HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems
DisabledItems 4 Create HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems
CrashingAddinList 5 Delete HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\CrashingAddinList
CrashingAddinList 6 Create HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\CrashingAddinList
ZivverOfficePlugin.AddinModule 7 Create HKCU HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList ZivverOfficePlugin.AddinModule Tekenreekswaarde 1

Mailen vanuit externe programma’s via Outlook

Als je rechtstreeks een document wilt sturen vanuit bijvoorbeeld Microsoft Word, Excel of Powerpoint, dan moet Outlook gestart worden in een modus waarin ook de plugins geladen worden. Om dit af te dwingen, gebruikt ZIVVER het volgende bestand:

C:\Program Files (x86)\ZIVVER B.V\ZIVVER OfficePlugin\zivver.restarter.exe

Zorg dat de ZIVVER-gebruikers rechten hebben om dit bestand te kunnen openen, zodat ze niet tegen problemen aanlopen bij het mailen vanuit externe programma’s.

Problemen met de Office plugin oplossen

Als er problemen optreden met de Office plugin, kan de ingebouwde probleemoplosser heel waardevol zijn bij het stellen van de juiste diagnose.

 1. Klik op het ZIVVER-tabblad.
 2. Klik op de knop Help.
  De Probleem-oplosser wordt gestart.

Je ziet nu een wizard die een aantal zaken controleert en aandachtspunten aangeeft. In het laatste scherm heb je de optie om een e-mail te sturen naar onze support-afdeling, waarbij ook meteen diagnostische informatie en een errorlog toegevoegd worden.

Het error-log inzien

Het error-log van de Office plugin geeft nuttige informatie over wat er misgaat. Je kunt dit inzien als je foutmeldingen in de plugin krijgt, of als er dingen gebeuren die niet volgens de normale gang van zaken zijn.

Je kunt het error-log vinden op de volgende locatie:

%AppData%\Zivver\OfficePlugin\zivver.error.log

Het bestand is te openen in een simpele tekst-editor, zoals Windows Kladblok.

Als je contact opneemt met onze support-afdeling over een probleem in de Office plugin, is het handig om het error-log als bijlage mee te sturen. Dat geeft ons meer informatie waarmee we het probleem in kaart kunnen brengen.
Heeft dit artikel aan je verwachtingen voldaan? thumb_up thumb_down