Begrippenlijst

Introductie

Dit document verklaart termen die in Zivverproducten en documentatie gebruikt worden.

Begrippenlijst

2FA

twee-factor-authenticatie

account delegatie

het proces van het verlenen van rechten om Zivver-berichten te versturen en ontvangen vanaf een ander account. gebruikers- en functionele accounts kunnen gedelegeerd worden.

account met delegatie

een gebruikersaccount welke gemachtigd is om Zivver-berichten te lezen, versturen en ontvangen op het mailadres van een ander Zivver-account.

alias

een emailadres dat automatisch ontvangen Zivver-berichten doorstuurt naar het primaire emailadres. Een alias is niet in staat om Zivver-berichten te versturen.

back-up code

8-cijferige code die gebruikt wordt om toegang tot een Zivver-account te herstellen in het geval dat de gebruiker toegang kwijt is tot de gelinkte 2FA.

bedrijfsregel

filterregels voor Zivver-conceptberichten.

beheerd account

een gebruikersaccount dat beheerd wordt door een Zivver-beheerder.

beheerdersaccount

een account dat Zivver-administrator rechten bezit.

catch-all account

zie functioneel account.

conversatie

berichten tussen Zivver-gebruikers welke een onderwerp en ontvangerslijst delen.

conversatiestarter

een webwidget die gastgebruikers naar de Zivver WebApp leidt, zodat zij in staat zijn een Zivver-bericht naar een Zivver-gebruiker/account (binnen de betreffende organisatie) te versturen.

distributielijst

verouderd: groep contactpersonen

externe ontvanger

een ontvangers mailadres welke geen deel uitmaakt van de afzenders organisatie.

extra identiteitscontrole

zie extra inlogmethode

extra inlogmethode

de tweede authenticatiefactor in een 2FA opstelling.

free account

gebruikersaccount dat niet beheerd wordt door een organisatiebeheerder en geen deelt uitmaakt van een geclaimd domein. ookwel bekend als onbeheerd account.

functioneel account

een account dat wordt gebruikt door meerdere leden van een organisatie, zoals bijvoorbeeld info@voorbeeldbv.nl.

gastaccount

een type Zivver-account welke alleen gebruikt kan worden om berichten te versturen in een bestaande Zivver-conversatie en gelimiteerd is op andere manieren. alle gastaccounts zijn vrije accounts.

gastgebruiker

een ontvanger die gebruik maakt van Zivver zonder account.

geadopteerde gebruiker

een gebruikers wiens emailadres deel uitmaakt van een geclaimd domein of de uitnodiging tot het behoren tot een organisatie geaccepteerd heeft. Vergelijk: persoonlijk account.

gebruikersaccount

een Zivver-account dat geen beheerdersrechten heeft; gastaccounts zijn ook gebruikersaccounts.

geclaimed domain

een domein welke geclaimd is binnen Zivver door een Zivver-beheerder.

gedeeld adresboek

een adresboek dat leden van verschillende organisaties bevat. gebruikers kunnen een aanvraag indienen voor opname in een gedeeld adresboek.

gedeeld contact

mailadres van een contactpersoon dat voorkomt in een gedeeld adresboek.

gedeelde ontvangerscontrole

een lijst van verificatiemethoden gebruikt voor specifieke contactpersonen van een organisatie.

gedeelde toegangscode

een toegangscode die beschikbaar is voor alle afzenders binnen een organisatie.

gedelegeerd account

een gebruikersaccount voor welke een delegatie bestaat.

gepersonaliseerde conversatiestarter

een conversatiestarter met een gepersonaliseerde huisstijl gekozen door een organisatie.

gezamenlijk account

zie gedelegeerd account

herstelcode

een code welke gebruikt wordt om berichten te herstellen na een wachtwoord reset.

intrekking

Het proces om een bericht terug te trekken. Zie Zivver-bericht intrekken

introductiemail

een bericht ter uitleg over Zivver welke uitgestuurd kan worden (afhankelijk van de keuze van de beheerder) aan ontvangers van Zivver-berichten wie nog nooit dergelijke berichten hebben ontvangen.

leesindicatie

een indicatie of een bericht geopend is door één of meerdere ontvangers in een conversatie. legacy term: leesbevestiging.

normaal account

zie gebruikersaccount

notificatiemail

een emailbericht dat een ontvanger op de hoogte stelt dat zij een Zivver-bericht hebben ontvangen. legacy term: notificatiebericht.

onbeheerd account

zie free account

ontvanger

persoon die Zivver-berichten ontvangt.

open conversatiestarter

een type conversatiestarter dat iedereen toelaat, onafhankelijk van of zij een Zivver-account hebben, om een nieuwe Zivver-conversatie te starten met elke (gespecificeerde) contact binnen een organisatie.

organisatieaccount

zie beheerd account

organisatieadresboek

zie gedeeld adresboek

organisatiecontacten

contacten in een Zivver-adresboek dat gedeeld worden tussen leden van een organisatie.

persoonlijk account

zie free account

persoonlijke contacten

contacten die worden toegevoegd aan het adresboek door een gebruiker zelf.

persoonlijke conversatiestarter

een type conversatiestarter dat iedereen toelaat, onafhankelijk van of zij een Zivver-account hebben, om een nieuwe Zivver-conversatie te starten met een vooraf gespecificeerd mailadres of contactpersoon binnen een organisatie.

persoonlijke toegangscode

een toegangscode welke niet gedeeld wordt tussen Zivver-gebruikers in de afzender’s organisatie. zie ook gedeelde toegangscode.

rogue account

free accounts binnen een geclaimd domein. account in geclaimde domeins worden normaliter allen beheerd.

SMS-verificatie

ontvangers identiteitsverificatie door middel van een SMS gestuurd naar een bekend mobiel telefoonnummer.

toegangscode

een code die gecommuniceerd wordt naar een ontvanger middels een andere manier dan SMS of email, en welke gebruikt wordt om toegang tot Zivver-berichten te krijgen gericht aan de betreffende ontvanger.

uitnodiging

een e-mail die uitgestuurd wordt aan mailadressen ter uitnodiging tot een organisatie en het creëren van een Zivver-account, indien er nog geen account bestaat op het betreffende mailadres.

vergrendeld bericht

legacy term. bericht verstuurd met Zivver.

verificatiecode

een eenmalige toegangscode die per e-mail wordt verzonden.

verificatiemail

een email die een verificatiecode bevat.

vertrouwd domein

domein gekozen door een organisatie waarvoor Zivver-berichten niet worden gebruikt. voor adressen in het geselecteerde domein bezorgt Zivver een gewone e-mail in plaats van een Zivver-bericht.

verificatiemethode

een methode om de identiteit van een ontvanger te bevestigen voordat het Zivver-bericht door de betreffende persoon wordt geopend. Zivver toegangscodes worden voor dit doel gebruikt.

werkplekgegevens

Gegevens die een gebruiker authenticeren voor een SSO-oplossing die door een organisatie wordt gebruikt, zoals ADFS; een identiteitsbewijs verkregen uit een dergelijk systeem kan worden gebruikt om in te loggen op Zivver, mits de vereiste integratie is ingesteld.

Zivver inloggegevens

combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord om direct in een Zivver-account in te loggen. Vergelijk: werkplekgegevens.

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down