Aanbesteding eist een andere leverancier dan Zivver

In een aanbesteding wordt een andere leverancier dan Zivver geëist. Wat kan ik hier aan doen?

Wil jouw organisatie zich inschrijven voor een aanbesteding, maar wordt er een specifieke leverancier voor communicatie t.a.v. persoonlijke gezondheidsinformatie geëist?

Dan raden wij deze inschrijving sterk af, nu dit tot grote problemen kan leiden. Het is immers de vraag of de vereiste leverancier een partij is die voldoet of zal kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de recente norm NTA-7516. Wij zijn dan ook van mening dat een aanbestedende partij hiervoor beter kan (of had kunnen) vereisen dat jouw organisatie voldoet aan de eisen opgenomen in deze norm, in plaats van het vereisen van een specifieke leverancier.

Mocht de eis van een specifieke leverancier gesteld worden en zou je toch willen deelnemen aan het aanbestedingsproces, kan je het beste hieromtrent vooraf duidelijkheid verzoeken bij de aanbestedende partij. Om je daarbij te helpen, hebben we onderstaande tekst opgesteld:

Zoals mogelijk al bekend, is sinds mei 2020 de NTA-7516 gepubliceerd door de NEN. De NTA-7516 is de norm voor veilige ad hoc communicatie van persoonlijke gezondheidsinformatie. De volledige norm is hier te vinden.

Deze norm schrijft, onder meer, veiligheid en interoperabiliteit van communicatieplatforms voor, en dient als basis voor alle ad hoc communicatie van persoonlijke gezondheidsinformatie. Het is daarom sterk aan te raden om “het voldoen aan de eisen opgenomen in de NTA-7516” op te nemen in de aanbesteding, en niet om een specifieke leverancier te verzoeken. Dit leidt bovendien tot een onwenselijke en onnodige beperking in de keuzevrijheid, waarbij het tevens zeer de vraag is of de opgenomen leverancier wel voldoet of zal kunnen voldoen en de eisen die de NTA-7516 stelt aan veilige communicatie. Graag vernemen wij of uw organisatie bereid is om hiervoor een aanpassing in de gestelde eisen door te voeren.

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down