Verificatiegegevens van de ontvanger toevoegen

Introductie

Deze pagina legt uit waarom je een notificatie van Zivver hebt gekregen waarin je wordt gevraagd om ontbrekende verificatiegegevens van een of meerdere ontvangers toe te voegen om je email te verzenden, en hoe je dat kan doen.

Waarom krijg ik deze notificatie?

Jouw organisatie gebruikt Zivver om veilig te mailen en persoonlijke of gevoelige informatie te beschermen. Het informatiebeveiligingsbeleid van jouw organisatie vereist dat ontvangers van jouw email worden geverifieerd voordat ze jouw email kunnen openen. Afhankelijk van het beleid van jouw organisatie kan Zivver ontvangers verifieren op basis van een code per SMS naar een mobiel telefoonnummer of met een (organisatiebrede) toegangscode.

Als je dit notificatiebericht hebt ontvangen betekent dit: - Dat er voor één of meerdere ontvangers verificatiegegevens ontbreken - Dat géén van de ontvangers het bericht nog hebben ontvangen

Wat moet ik doen?

Je hebt de volgende opties om de ontbrekende verificatiegegevens toe te voegen en het verzenden van je e-mail te voltooien:

Doe dit indien jouw organisatie het toestaat dat je berichten verstuurt vanuit de Zivver Webapp of mobiele app.

 1. Klik op de Voltooi het verzenden van uw email link in het notificatiebericht.
 2. Het Zivver conceptbericht opent in de Zivver web of mobiele app.
 3. Klik op de gemarkeerde ontvangers.
 4. Vul de ontbrekende mobiele telefoonnummer(s) of toegangscode(s) in.
 5. Verstuur het conceptbericht vanuit de Zivver applicatie. Het is niet nodig om jouw originele e-mail opnieuw te verzenden.

Voeg de verificatiegegevens van de ontvanger toe aan het adresboek

Doe dit indien jouw organisatie het niet toestaat dat je berichten verstuurt vanuit de Zivver Webapp of mobiele app.

 1. Open de Zivver web of mobiele app.
 2. Ga naar jouw persoonlijke adresboek of het adresboek van jouw organisatie.
 3. Maak een nieuw contact aan of bewerk een bestaand contact en geef de ontbrekende/juiste verificatiegegevens op.
 4. Verzend jouw e-mail opnieuw met jouw reguliere e-mailprogramma.

Met sommige e-mailclients kan je verzonden e-mails opnieuw verzenden. Raadpleeg de documentatie van de leverancier. Als je de e-mail niet opnieuw kan verzenden, kan je dezelfde e-mail opnieuw aanmaken.

Vraag ondersteuning van jouw IT support of Zivver-beheerder

Als de bovenstaande opties niet werken, neem dan contact op met jouw IT support of Zivver-beheerder.

Als je meerdere keren de contactgegevens van dezelfde ontvanger moet opgeven, kan het zijn dat een ander systeem die gegevens overschrijft. Een dergelijk systeem importeert contactgegevens en overschrijft bestaande gegevens. Neem in dit geval contact op met jouw IT support of Zivver-beheerder met de vraag om de juiste gegevens in het betreffende systeem in te vullen of bij te werken. Wanneer dit gedaan is kan je de e-mail opnieuw versturen vanuit jouw reguliere e-mail programma.

Voeg aangepaste headers toe en verstuur jouw e-mail opnieuw

Als geen van de bovenstaande opties mogelijk zijn kan je deze alternatieve oplossing gebruiken.

Alleen voor ervaren gebruikers.
 1. Voeg voor elke ontvanger met een ontbrekend of ongeldig telefoonnummer de volgende informatie toe aan de bovenkant van de hoofdtekst van jouw e-mail:

  <!--zivver_headers
  zivver-access-right: <E-MAIL> sms <TELEFOONNUMMER>
  zivver_headers-->
  
 2. Vervang E-MAIL en TELEFOONNUMMER met de actuele waarden: E-MAIL moet het e-mailadres van een enkele ontvanger zijn.
  Opmaak: ontvanger@domain.com
  TELEFOONNUMMER moet het mobiele telefoonnummer van een enkele ontvanger zijn, inclusief de landcode.
  Opmaak: +31636363636 of 0031636363636

 3. Verstuur jouw e-mail opnieuw.

Met sommige e-mailclients kan je verzonden e-mails opnieuw verzenden. Raadpleeg de documentatie van de leverancier. Als je de e-mail niet opnieuw kan verzenden, kan je dezelfde e-mail opnieuw aanmaken.

Zie hieronder een voorbeeld-e-mail met de toevoeging (voor meerdere ontvangers).

E-mail voorbeeld met headers

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down