OWAMailboxPolicy uitschakelen

Introductie

Aangezien de OWAMailboxPolicy nu standaard in de OWA functionaliteit zit, hoef je deze niet meer handmatig via Powershell in te stellen. Als je deze policy wel handmatig hebt ingesteld, moet je deze uitschakelen om te zorgen dat gebruikers niet tegen onverwachte problemen aanlopen bij het versturen van mails vanuit de OWA.

Schakel OWAMailboxPolicy uit

Volg onderstaande stappen om de OWAMailboxPolicy uit te schakelen:

 1. Maak verbinding met Exchange via PowerShell

  Import-Module ExchangeOnlineManagement
  Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName admin@domain.com
  
 2. Controleer de beschikbare OwaMailboxPolicies en de waarde voor OnSendAddinsEnabled. De standaardwaarde voor deze instelling moet FALSE zijn:
  Get-OwaMailboxPolicy | fl name, onsendaddinsenabled

 3. Verander de OwaMailboxPolicy voor elke gebruiker:
  Get-User -Filter {RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox'} -ResultSize Unlimited | Set-CASMailbox -OwaMailboxPolicy OWAMailboxPolicy-Default

 4. Sluit de verbinding met Exchange:
  Disconnect-ExchangeOnline

 5. Schakel de taak om nieuwe gebruikers de OwaMailboxPolicy te geven uit:

  1. Open de Windows Task Scheduler
  2. Zoek de taak voor de OwaMailboxPolicy
  3. Schakel deze taak uit of verwijder deze

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down