Niet ingelogd blijven in de plug-in met een Zivver-account

Inleiding

Hoe controleer je waarom een gebruiker niet ingelogd blijft in de Office Plugin. Normaal gesproken blijft een gebruiker een maand ingelogd met zijn Zivver-account.

Controleren

Controleer of de volgende gegevens worden gesynchroniseerd voor een gebruiker tussen verschillende werkplekken of sessies:

  1. Een gebruiker kan meerdere e-mailadressen gebruiken in Outlook. Voor ieder mailadres kan de gebruiker inloggen met een eigen Zivver-account. Deze accountgegevens worden op de volgende locatie weggeschreven en moeten dus worden gesynchroniseerd tussen de verschillende werkplekken of sessies:
    %AppData%\Zivver\OfficePlugin\accounts\
  2. Ieder Zivver-account heeft vervolgens een eigen map. In deze map staat het configuratiebestand zivver.user.config. Open dit configuratiebestand in een teksteditor.
  3. Controleer of in dit configuratiebestand de waarde <LoginExpire> voorkomt.
    Als deze waarde niet voorkomt, dan blijft de gebruiker tot aan die datum niet ingelogd.
  4. In het register wordt een waarde weggeschreven voor iedere ingelogde Zivver-account. Controleer dat deze waarden worden gesynchroniseerd tussen de verschillende werkplekken of sessies:
    HKCU\SOFTWARE\Zivver\OfficePlugin\Secrets\

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down