Zivver Office Plugin - Installatiehandleiding

Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe je de Zivver Office Plugin kan installeren.

Minimale technische eisen

Systeemeisen

Zie de Product Compatibility Guide

Product-specifieke eisen

 • HTTPS-verbinding, poort 443, TLS v1.2 of hoger met https://*.zivver.com.
 • Outlook in Cached Mode(1) of Online Mode.
 • Een Microsoft ondersteund scenario wanneer verschillende versies van Office, Project of Visio worden gebruikt op dezelfde computer.

(1) Zivver volgt de aanbevelingen van Microsoft en Citrix voor een optimale prestatie van Outlook in Cached Mode. Problemen met de prestaties in Outlook met Online Mode zullen worden onderzocht op basis van “best-effort”.

Download link

Meest recente MSI installer download link

Installatie

Dit hoofdstuk beschrijft de installatie van de plug-in inclusief de aanbevolen Office Plugin registerinstellingen en hoe je de Office Plugin installeert voor een testgroep. Dit hoofdstuk verwijst ook naar specifieke installatiemethodes, zoals:

Zivver raadt aan om de plug-in te installeren voor “deze computer” wanneer de plug-in centraal wordt uitgerold en beheerd. Het is mogelijk om de Zivver Office Plugin te installeren voor “deze computer” en vervolgens door middel van registersleutels alleen beschikbaar te maken voor een testgroep. Zie de sectie De plug-in installeren voor testgebruikers op een gedeelde werkplek.

Installeer de Office Plugin met Microsoft Installer commando’s

Deze sectie legt uit hoe je msiexec gebruikt om het installatieproces te starten aan de hand van de Microsoft Installer commando’s.

 • Met het volgende commando wordt de plug-in op de achtergrond geïnstalleerd (silent install) voor “alleen mij”: msiexec /i "Zivver.OfficePlugin.Installer.msi" /quiet
 • Met het volgende commando wordt de plug-in op de achtergrond geïnstalleerd (silent install) voor “iedereen”: msiexec /i "Zivver.OfficePlugin.Installer.msi" ALLUSERS=1 USEIMPERSONATE=0 /quiet

Als ALLUSERS niet is opgegeven dan wordt de plug-in standaard voor “alleen mij” geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor ALLUSERS = “” (lege waarde).

Installeer de Office Plugin met GPO

De plug-in kan geïnstalleerd worden met behulp van Microsoft Group Policy Object (GPO). Lees ook de Office Plugin Installatiehandleiding via Group Policy Objects voor instructies.

Installeer de Office Plugin met SCCM

De plug-in kan geïnstalleerd worden met behulp van Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Lees ook de Office Plugin Installatiehandleiding voor Microsoft SCCM voor instructies.

Installeer de Office Plugin met RDS

De plug-in kan geïnstalleerd worden in een omgeving met Microsoft Remote Desktop Services (RDS). Lees ook ook de Office Plugin installatiehandleiding voor Microsoft RDS voor instructies.

Installeer de Office Plugin met Intune

De plug-in kan geïnstalleerd worden met behulp van Microsoft Intune. Lees ook de Office Plugin Installatiehandleiding voor Microsoft Intune voor verdere instructies.

Installeer de Office Plugin met RES

De plug-in kan geïnstalleerd worden met RES. Gebruik daarvoor RES ONE Automation.

In Security Context geef je het account op dat rechten heeft om op het remote werkstation de installatie uit te voeren.

Installatiebestanden

Afhankelijk van de keuze om de plug-in te installeren voor “iedereen” of “alleen mij” worden bestanden voor de plug-in weggeschreven op een van de onderstaande locaties.

 • Bij een “iedereen”-installatie worden bestanden standaard weggeschreven in %Program Files (x86)%. Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\Zivver B.V\Zivver Office Plugin\.
 • Bij een “alleen mij”-installatie worden bestanden standaard weggeschreven in %localappdata%. Bijvoorbeeld: \AppData\Local\Zivver B.V\Zivver Office Plugin\.

Tijdens het installeren kan de locatie worden gewijzigd.

Accountgegevens

De accountgegevens voor een ingelogd account worden op twee locaties opgeslagen.

 • Per ingelogd account:
  %AppData%\Zivver\OfficePlugin\accounts\
 • Per ingelogd account wordt er een waarde weggeschreven in:
  HKCU\SOFTWARE\Zivver\OfficePlugin\Secrets\
Deze locaties moeten opgeslagen worden in het profiel van de gebruikers om ingelogd te blijven in Zivver. Als de accountgegevens worden verwijderd zal de gebruiker opnieuw moeten inloggen in Zivver bij het opstarten van Outlook.

Aanbevolen Office Plugin instellingen

Zivver raadt aan om de volgende registersleutels mee te nemen tijdens de installatie van de Office Plugin. Het toepassen van deze registersleutels heeft het volgende effect op de werking van de Office Plugin:

 1. Pop-ups met gebruikersinstructies worden niet getoond.
 2. Elke account die is ingelogd blijft 30 dagen ingelogd in Zivver.
 3. Accounts worden automatisch ingelogd wanneer wordt voldaan aan de eisen voor automatisch inloggen.
 4. De Office Plugin is ingeschakeld in Outlook en kan niet worden uitgeschakeld door de gebruiker.
 5. De Office Plugin kan niet worden uitgeschakeld door Outlook.

Minimale aanbevolen Office Plugin registersleutel instellingen - Office 2016, 2019 (Registerbestand)
Minimale aanbevolen Office Plugin registersleutel instellingen - Office 2016, 2019 (Batch script)
Minimale aanbevolen Office Plugin registersleutel instellingen - Office 2016, 2019 (PowerShell script)

Optionele Office Plugin instellingen

In het artikel Office Plugin registersleutels vindt je een overzicht van alle registersleutels voor de Office Plugin. Raadpleeg Zivver bij twijfel over het gebruik van de optionele Office Plugin instellingen.

Installeer de plug-in voor testgebruikers op een gedeelde werkplek

Als beheerder kan je de Office Plugin beschikbaar maken voor testgebruikers, zelfs op een gedeelde werkplek zoals een virtuele desktop.

Volg de onderstaande stappen om de plug-in te installeren voor testgebruikers op een gedeelde werkplek:

 1. Installeer de Zivver Office Plugin met de optie “deze computer”.
 2. Stel tegelijkertijd de “LoadBehavior” waarde in op 0 om te voorkomen dat alle gebruikers op de machine de Zivver Office Plugin geladen krijgen wanneer ze Outlook opstarten.
  Zoek in het register op de machine naar de volgende locaties van de “LoadBehavior”:
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\ZivverOfficePlugin.AddinModule voor een 64-bit installatie van Office.
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins\ZivverOfficePlugin.AddinModule voor een 32-bit installatie van Office op een 64-bit machine.
 3. Pas de Aanbevolen Office Plugin instellingen toe voor alle testgebruikers.
  Bijvoorbeeld via GPO. De aanbevolen Office Plugin instellingen schakelen de Office Plugin in voor de testgebruiker.

Door de “LoadBehavior” naar 0 te zetten voorkom je dat de Office Plugin wordt geladen voor alle gebruikers bij het opstarten van Outlook op de gedeelde werkplek. Terwijl de “AddinList” uit de Aanbevolen Office Plugin instellingen de Office Plugin inschakelt voor de testgebruiker.

Verifieer dat de installatie is gelukt

 1. Open Outlook
  Wanneer de Office Plugin succesvol is geïnstalleerd en ingeschakeld in Outlook, dan zie je een tabblad genaamd Zivver in de bovenste rij in Outlook.

Ga naar de Office Plugin troubleshooten wanneer het Zivver tabblad niet wordt getoond in Outlook.

De installatie troubleshooten

Ga naar de Office Plugin troubleshooten wanneer het Zivver tabblad niet wordt getoond in Outlook.

Update de Office Plugin

Het updaten van de Zivver Office Plugin (.msi) vereist een handmatige update van de installer. Wanneer de Office Plugin is geïnstalleerd op “Deze computer”, dan heb je administratorrechten op de machine nodig voor een update. Installaties op “Deze computer” schrijft namelijk de installatiebestanden weg in C:\Program Files (x86)\Zivver B.V\Zivver Office Plugin\ en je hebt administratorrechten nodig om op deze locatie te kunnen schrijven.

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down