Bedrijfsregels

Inleiding

In deze Quick Reference Card leggen wij uit wat bedrijfsregels zijn. Ook laten wij zien waar je de bedrijfsregels kan bekijken en wat het veiligheidsniveau is.

Wat is een bedrijfsregel?

De Zivver Office Plug-in toetst automatisch jouw berichten en bijlagen aan bepaalde regels op gevoelige inhoud. Jouw organisatie bepaalt welke regels dit zijn. De bedrijfsregels laten de gebruiker nadenken of het bericht veilig moet worden verzonden, of niet.

De Zivver-werkbalk geeft aan of er gevoelige inhoud is gevonden. Klik op de melding om te zien wat er aan de hand is. Zoals bijvoorbeeld:

  • Je verstuurt een bijlage met een virus.
  • Je verstuurt gevoelige informatie naar iemand naar wie je nog nooit eerder gevoelige informatie hebt verstuurd.

Tijdens het opstellen of verzenden van een bericht verschijnt er mogelijk een melding in de Zivver-werkbalk. Bijvoorbeeld:

Weet je zeker dat je “Medische” informatie naar voorbeeld@email.com wilt versturen?

Dit betekent dat een bedrijfsregel geactiveerd is. Je klikt waarschuwingen gemakkelijk weg met het kruisje.

Stel berichten naar bepaalde domeinen vrij van bedrijfsregelcontroles

De Zivver Office Plug-in controleert normaliter conceptberichten op bedrijfsregelovertredingen. Deze handeling wordt uitgevoerd in de cloud, door de Zivver back-end servers. Het is echter mogelijk dat het beleid of de wetgeving van de organisatie voorschrijft dat sommige berichten niet naar de cloud mogen worden gestuurd. Leer hoe je berichten naar bepaalde domeinen vrijstelt van bedrijfsregelcontroles.

De verschillende veiligheidsniveaus

Leer meer over de verschillende veiligheidsniveaus

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down