Microsoft eDiscovery

Introductie

Deze handleiding beschrijft hoe je Zivver-berichten doorzoekt met Microsoft eDiscovery. Zivver-berichten worden doorgaans verzonden en ontvangen met de Zivver Office Plugin in Outlook. Om Zivver-berichten te doorzoeken die niet met de Office Plugin zijn verzonden of ontvangen, bekijk je de sectie Onversleutelde Zivver-berichten importeren in eDiscovery.

Microsoft eDiscovery helpt organisaties om juridisch relevante informatie te vinden in Exchange mailboxen, documenten op OneDrive, Sharepoint en binnen Teams. Stel met eDiscovery informatie veilig en doorzoek deze op relevante informatie.

Een verzonden Zivver-bericht doorzoeken

Met eDiscovery stel je verzonden Zivver-berichten veilig voor onderzoek naar juridisch relevante informatie. Met de standaardconfiguratie in Zivver zijn verzonden Zivver-berichten versleuteld opgeslagen. In eDiscovery bekijk je dan voor Zivver-berichten alleen de meta-informatie. Om de inhoud van het Zivver-bericht te lezen, gebruik je een Zivver-cliënt, zoals de Zivver Office Plugin voor Outlook.

Zivver biedt daarnaast de mogelijkheid om middels de Zivver-instelling “opslaan zonder versleuteling” de volledige (onversleutelde) Zivver-conversatie te lezen in eDiscovery.

Lees in de volgende secties meer over de werking van de standaardconfiguratie (met versleutelde berichten) en de Zivver-instelling opslaan zonder versleuteling.

Als verzonden Zivver-bericht versleuteld zijn

Een verzonden Zivver-bericht is standaard versleuteld opgeslagen in de Verzonden Items-map in Outlook (de zogenaamde standaardconfiguratie in Zivver). De Zivver Office Plugin ontsleuteld dit bericht zodat je het kan lezen.

Bekijk je hetzelfde bericht echter via eDiscovery dan zie je niet de inhoud van het versleutelde bericht maar het notificatiebericht. Het notificatiebericht van Zivver is herkenbaar aan de blauwe knop Klik voor bericht. Het Zivver-bericht is versleuteld en alleen leesbaar met een Zivver-cliënt, zoals de Zivver Office Plugin voor Outlook.

Het notificatiebericht bevat meta-informatie over de verzender, de ontvanger, het onderwerp en datum en tijdstip waarop het bericht is verstuurd. Deze informatie is direct zichtbaar in eDiscovery. De inhoud van het verzonden bericht is echter pas inzichtelijk via een Zivver-cliënt, zoals de Office Plugin voor Outlook. Om als auditor de inhoud van een Zivver-conversatie te lezen, heb je gedelegeerde toegang nodig tot het Zivver-account. Lees hier meer over in de volgende subsectie.

Gedelegeerde toegang tot een Zivver-account krijgen

Geef een gebruiker gedelegeerde toegang tot een Zivver-account, zodat deze gebruiker berichten kan lezen en versturen namens het gedelegeerde account.
Volg de instructies in de handleiding voor gedelegeerde toegang.

Onversleuteld opslaan voor verzonden Zivver-berichten activeren

Zivver biedt de mogelijk om verzonden Zivver-berichten automatisch onversleuteld op te slaan in Outlook. Met de Zivver-instelling Verzonden Zivver-berichten automatisch opslaan zonder versleuteling vervangt de Office Plugin het notificatiebericht door het onversleutelde en dus leesbare bericht. Dit gebeurt op de achtergrond tijdens het verzenden. In eDiscovery bekijk je dan het leesbare, verzonden Zivver-bericht.

De Zivver-instelling Verzonden Zivver-berichten automatisch opslaan zonder versleuteling kan je voor jouw persoonlijke account activeren in Outlook of als beheerder centraal instellen via het beheerdersdashboard. Lees in de volgende secties hoe je deze Zivver-instelling activeert.

Onversleuteld opslaan activeren in de Office plug-in voor een individuele gebruiker

Volg onderstaande stappen op om in Outlook onversleuteld opslaan voor een persoonlijk account te activeren.

 1. Open Outlook.
 2. Ga in het lint naar de Zivver-tab.
 3. Klik op Instellingen settings .
 4. Schakel de optie Verzonden Zivver-berichten automatisch onversleuteld opslaan in.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Verzonden Zivver-berichten worden vanaf nu automatisch onversleuteld opgeslagen. In eDiscovery zijn de verzonden Zivver-berichten daardoor direct leesbaar zonder Zivver-cliënt.

Onversleuteld opslaan centraal activeren als beheerder

Volg onderstaande stappen op om als beheerder centraal de instelling opslaan zonder versleuteling te activeren via het beheerdersdashboard.

 1. Log in als beheerder op https://app.zivver.com.
 2. Ga als beheerder naar Organisatie-instellingen tune .
 3. Ga naar Plug-in-instellingen power .
 4. Schakel de optie Verzonden Zivver-berichten opslaan zonder versleuteling in.
 5. Optioneel: activeer de optie Verplicht om te voorkomen dat een gebruiker deze optie in Outlook uit kan zetten.\

Verzonden Zivver-berichten worden bij gebruikers vanaf nu automatisch onversleuteld opgeslagen. In eDiscovery zijn de verzonden Zivver-berichten daardoor direct leesbaar zonder Zivver client (zoals de Office Plugin voor Outlook).

Een ontvangen Zivver-bericht doorzoeken

Met eDiscovery stel je ontvangen Zivver-berichten veilig voor onderzoek naar juridisch relevante informatie. Met de standaardconfiguratie in Zivver zijn ontvangen Zivver-berichten versleuteld opgeslagen. In eDiscovery bekijk je dan voor Zivver-berichten alleen de meta-informatie. Om de inhoud van het Zivver-bericht te lezen, gebruik je een Zivver-cliënt, zoals de Zivver Office Plugin voor Outlook..

Zivver biedt daarnaast de mogelijkheid om middels de Zivver-instelling “Onversleuteld opslaan” in eDiscovery de volledige (onversleutelde) Zivver-conversatie te lezen.

Lees in de volgende secties meer over de werking van de standaardconfiguratie (Versleutelde berichten) en de Zivver-instelling Onversleuteld opslaan.

Als ontvangen Zivver-berichten versleuteld zijn

Een ontvangen Zivver-bericht is standaard versleuteld opgeslagen in je inbox in Outlook. Dit is de standaardconfiguratie in Zivver. De Zivver Office Plugin ontsleuteld dit bericht zodat je het kan lezen.

Bekijk je hetzelfde bericht echter via eDiscovery dan zie je niet de inhoud van het versleutelde bericht, maar het notificatiebericht. Het notificatiebericht van Zivver is herkenbaar aan de blauwe knop Klik voor bericht. Het Zivver-bericht is versleuteld en alleen leesbaar met een Zivver-cliënt, zoals de Zivver Office Plugin voor Outlook.

Het notificatiebericht bevat meta-informatie over de verzender, de ontvanger, het onderwerp en datum en tijdstip waarop het bericht is ontvangen. Deze informatie is direct zichtbaar in eDiscovery. De inhoud van het ontvangen bericht is echter pas inzichtelijk via een Zivver-cliënt, zoals de Office Plugin voor Outlook. Om als auditor de inhoud van een Zivver-conversatie te lezen, heb je gedelegeerde toegang nodig tot het Zivver-account. Lees hier meer over in de volgende subsectie.

Gedelegeerde toegang tot een Zivver-account krijgen

Geef een gebruiker gedelegeerde toegang tot een Zivver-account, zodat deze gebruiker berichten kan lezen en versturen namens het gedelegeerde account.
Volg de instructies in de handleiding voor gedelegeerde toegang.

Onversleuteld opslaan voor ontvangen Zivver-berichten activeren

Zivver biedt de mogelijk om ontvangen Zivver-berichten automatisch onversleuteld op te slaan in Outlook. Met de Zivver-instelling Ontvangen Zivver-berichten automatisch onversleuteld opslaan vervangt de Office Plugin het notificatiebericht door het onversleutelde en dus leesbare bericht. Dit gebeurt op de achtergrond zodra je het bericht bekijkt. In eDiscovery bekijk je dan het leesbare, ontvangen Zivver-bericht.

De Zivver-instelling Ontvangen Zivver-berichten automatisch onversleuteld opslaan kan je voor jouw persoonlijke account activeren in Outlook of als beheerder centraal instellen via het beheerdersdashboard. Lees in de volgende secties hoe je deze Zivver-instelling activeert.

Onversleuteld opslaan activeren in de Office plug-in voor een individuele gebruiker

Volg onderstaande stappen op om in Outlook onversleuteld opslaan voor een persoonlijk account te activeren.

 1. Open Outlook.
 2. Ga in het lint naar de Zivver-tab.
 3. Klik op Instellingen settings .
 4. Schakel de optie Ontvangen Zivver-berichten automatisch onversleuteld opslaan in.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Ontvangen Zivver-berichten worden vanaf nu automatisch onversleuteld opgeslagen. In eDiscovery zijn de ontvangen Zivver-berichten daardoor direct leesbaar zonder Zivver-cliënt.

Onversleuteld opslaan centraal activeren als beheerder

Volg onderstaande stappen op om als beheerder centraal de instelling onversleuteld opslaan te activeren via het beheerdersdashboard.

 1. Log in als beheerder op https://app.zivver.com.
 2. Ga naar Organisatie-instellingen tune .
 3. Ga naar Plug-in-instellingen power .
 4. Schakel de optie Ontvangen Zivver-berichten automatisch onversleuteld opslaan in.
 5. Optioneel: activeer de optie Gedwongen om te voorkomen dat een gebruiker deze optie in Outlook uit kan zetten.
 6. Ontvangen Zivver-berichten worden bij gebruikers vanaf nu automatisch onversleuteld opgeslagen. In eDiscovery zijn de ontvangen Zivver-berichten daardoor direct leesbaar zonder Zivver-cliënt.

Onversleutelde Zivver-berichten importeren in eDiscovery

Met Microsoft Office 365 Advanced eDiscovery importeer je berichten van buiten Office 365 om deze vervolgens met eDiscovery te doorzoeken. Gebruik de Zivver FTP-functionaliteit om voor jouw Zivver-organisatie verzonden en ontvangen Zivver-berichten onversleuteld (als EML-bestand) te exporteren. Importeer deze onversleutelde berichten in eDiscovery om ze te doorzoeken.

Gebruikersdata exporteren via FTP

Exporteer verzonden en ontvangen Zivver-berichten voor jouw organisatie met de Zivver FTP-functionaliteit. Berichten download je daarbij onversleuteld als .EML-bestand.
Exporteer Zivver gebruikersdata via FTP volgens de handleiding.

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down