Installeer en configureer de Zivver Chrome ExtensionInstallatie en configuratie van de Zivver Chrome Extension

Om Zivver op Gmail te gebruiken, voer deze stappen uit in de aangegeven volgorde.
 1. Installeer de Zivver Chrome Extension
 2. Configureer een service account voor Zivver Chrome Extension


Installeer de Zivver Chrome Extension

Voorbereiding

Vereisten
 • Super Admin rechten op de Google Cloud Platform Console en en de Google Beheerdersconsole.
 • Zivver beheerdersrechten.

Inleiding

Doe deze stappen in de aangeven volgorde.

Procedure

 1. Log in met je beheerdersnaam en -wachtwoord in de Google workspace Google beheerdersconsole van jouw organisatie.
 2. (Optioneel) Je kan de Zivver-extensie beschikbaar maken alleen voor een specifieke groep gebruikers in plaats van je hele organisatie. Bijvoorbeeld alleen een bepaald team of een pilotgroep. Als je dat wil doen, maak je eerst een nieuwe organisatie-eenheid (OE) en ken je de relevante gebruikers toe aan die OE.
  Organisatie-eenheden daaronder overerven automatisch de installatie van een organisatie daarboven tenzij je het deactiveert voor een organisatie-eenheid daaronder. Voor achtergrondinformatie, zie de Googlepagina Hoe werkt de organisatiestructuur
 3. Van het navigatiemenu links ga naar Devices > Chrome > Apps & Extensions > Users & Browsers.
  users-and-browsers.png
 4. Kies de OE aan welke je de extensie wil toekennen.
  apps-and-extensions.png
 5. Laat je muispijl over het pictogram add_black_24dp.svg zweven rechtsonder het scherm en kies Add Chrome app or extension by ID.
  Een pop-up verzoekt jou om het extensie-ID in te vullen.
  extension-id.png
 6. Voer het ID in van de Zivver-extensie: kckcdkheokdjcdgdfmpkgppflhdbmmhl. Klik dan Save.
  add-chrome-app.png
  Nu staat Zivver als een app in de lijst van geïnstalleerde apps en extensies.
 7. Verander het installatiebeleid.
  Gebruik de drop-down in het rechter menu voor Force install.
  force-install.png
 8. Klik SAVE in de hoek rechtsboven.
  force-install-save.png

Volgende stap

Ga door met Maak een service-account aan voor de Zivver Chrome Extension. Dit is een cruciale stap voor het functioneren van de extensie.


Maak een service-account aan voor de Zivver Chrome Extension

Na de installatie van de Zivver Chrome Extension, kan je een service-account aanmaken om jouw gebruikers toegang te verlenen. Je moet een Google Workspace Account hebben om te werken met de Zivver Chrome Extension.
Voer deze taken uit in de aangegeven volgorde.
 1. Maak een project aan.
 2. Activeer Gmail API voor het project.
 3. Maak het service account aan.
 4. Verbind het service-account met de Google workspace-omgeving.
 5. Zet het service-accountsleutel op in Zivver.
 6. Verleen toegang tot de Zivver Chrome Extension.


Pas Google Cloud policy aan

Voordat een Google Service account key aangemaakt kan worden, moet dit eerst worden toegestaan. Volg onderstaande stappen om dit mogelijk te maken.

 1. Ga naar de Google Cloud Platform Console en log in met je Super Admin-account.
 2. Selecteer je organisatie uit de dropdown lijst in de linkerbovenhoek, naast het Google Cloud-logo.
 3. Ga naar IAM en klik op GRANT ACCESS.
 4. Voeg je Super Admin-account toe in het veld “New principal”.
 5. Selecteer onder Assign roles de rollen “Organization Administrator” en “Organization Policy Administrator”.
 6. Klik op SAVE en wacht een paar minuten (ongeveer 3 minuten) om zeker te zijn dat IAM correct is doorgevoerd.
 7. Ga naar Organization Policies.
 8. Filter op iam.disableServiceAccountKeyCreation.
 9. Selecteer het beleid iam.disableServiceAccountKeyCreation.
 10. Klik op MANAGE POLICY.
 11. Scroll naar beneden naar Rules en klap de Enforced rule open.
 12. Verander Enforcement naar “Off”.
 13. Klik op DONE.
 14. Klik op SET POLICY.

Maak een project aan

Voorbereiding

Zorg ervoor dat je de Zivver Chrome Extension goed hebt geïnstalleerd. Zie Installeer de Zivver Chrome Extension
 • Super Admin rechten op de Google Cloud Platform Console en en de Google Beheerdersconsole.
 • Zivver beheerdersrechten.

Procedure

 1. Ga naar het Google Cloud Platform Console en meld je aan.
 2. Klik op jouw organisatienaam bovenin het scherm.
  create-project.png
 3. In het pop-up-scherm dat zich opent, klik NEW PROJECT.
  new-project.png
 4. Geef het project een naam dat bij het doel past.
  De velden Organization en Location moeten de naam van jouw organisatie bevatten.
  Voorbeeld:Zivver
 5. Klik CREATE.
  Je hebt een project aangemaakt. Nu zie je het dashboard van het project.


Activeer de Gmail API voor het project

Inleiding

Doe deze stappen in de aangeven volgorde.

Procedure

 1. Kies dit project in de drop-down naast het pictogram Google Cloud.
  select-project.png
 2. Ga in het linker paneel naar API’s & Services> Library.
  apis-and-services.png
 3. Voer in Gmail API in de zoekbalk API Library. Kies het dan uit de lijst.
  De procedure stuurt je door naar de landingspagina Gmail API.
 4. Klik ENABLE.
  enable-api.png
  Je hebt nu de Gmail API geactiveerd voor jouw project.


Maak het service account aan

Inleiding

Nadat je het service account hebt aangemaakt, maak je een sleutel aan om toegang te verkrijgen tot dit service account en jouw Gmail-omgeving. Je hebt de sleutel alleen één keer nodig tenzij je per ongeluk de sleutel in Zivver hebt verwijderd.
De sleutel wordt opgeslagen in een JSON-bestand. Dan slaat Zivver dat bestand versleuteld op. Maar noch Google noch Zivver laat jou dat bestand nog een keer downloaden. Dus sla het bestand op in een veilige plek waar alleen bevoegde personen toegang hebben.
Doe deze stappen in de aangeven volgorde.

Procedure

 1. Ga naar Credentials en klik + CREATE CREDENTIALS.
 2. In het drop-down-menu kies Service Account.
  create-service-account-1.png
 3. Geef het service account een passende naam.
  Voorbeeld:Zivver
 4. Klik DONE.
  Het service-account verschijnt onderin het scherm met een e-mailadres dat eindigt met gserviceaccount.com
 5. Klik op het e-mailadres van het service-account.
  create-service-account-2.png
 6. Ga naar de tab KEYS. Klik dan ADD KEY.
 7. Kies Create new key.
  create-service-account-2.png
  A pop-up verschijnt om het sleuteltype te kiezen.
 8. Kies type JSON en klik CREATE.
  create-service-account-4.png
  Je krijgt een verzoek om de private sleutel op te slaan in een JSON-bestand.
 9. Nog steeds op de pagina Service account details page, klik Advanced Settings.
 10. Kopieer het client-ID.
  create-service-account-5.png

Volgende stap

Gebruik het client-ID voor de volgende paragraaf.


Verbind het service account met de Google workspace-omgeving

Voorbereiding

Je hebt het client-ID naar het klembord van het besturingssysteem gekopieerd. Zie Maak het service account aan.

Inleiding

Doe deze stappen in de aangeven volgorde.

Procedure

 1. Ga naar de Google Beheerconsole.
 2. Klik Security > Access and data control > API controls.
 3. Klik MANAGE DOMAIN-WIDE DELEGATION.
  domain-wide-delegation.png
 4. Klik Add new.
 5. Bij Client ID kopieer het client-ID dat je gekopieerd hebt.
 6. Bij OAuth scopes (komma's gescheiden), voer dit in: https://www.googleapis.com/auth/gmail.insert.
 7. Klik AUTHORIZE.
  Je hebt nu de API-toestemmingen gezet voor het service account.
  Problemen oplossen
  Mocht er een fout optreden, is het client-ID misschien fout, er is een dubbele service account of het bereik is niet ondersteund.


Configureer de service account sleutel in Zivver

Inleiding

Doe deze stappen in de aangeven volgorde.

Procedure

 1. Ga naar External Services pagina in de Zivver WebApp.
  Gebruik deze link, omdat de pagina external services page verborgen is in het linker venster van het Zivver beheerpaneel.
 2. Open het JSON-bestand van de sectie service account in een tekstbewerker op jouw computer.
 3. Plak de volledige inhoud van het bestand in het tekstveld op G-Suite Service Account Key.
 4. Klik Save.
  Het tekstveld verdwijnt om veiligheidsredenen. Je ziet nu alleen buttons Update/Delete. Deze buttons niet gebruiken. tenzij, je bijvoorbeeld migreert naar een andere Google-omgeving.
 5. Als je de kaart ziet voor Users without access op de pagina, klik Grant Access.
  grant-access.png
  Dan kunnen alle gebruikers zich authenticeren met de Service Account Sleutel.

Resultaten

Jouw Zivver Chrome Extension (na voorbereiding op ingebruikname) is nu klaar voor gebruik.


Verleen toegang tot de Zivver Chrome Extension

Inleiding

Als je een gebruiker hebt aangemaakt zonder de Zivver Synctool, moet je ze toegang geven tot de Zivver Chrome Extension op de pagina Externe Services. Gebruikers zonder toegang krijgen dit bericht te zien. in het Zivvervenster in Gmail:
Zivver is not set up correctly, speak to your administrator
Doe deze stappen in de aangeven volgorde.

Procedure

 1. Ga naar pagina Externe Services page.
 2. Klik VERLEEN TOEGANG onder Gebruikers zonder toegang.

Resultaten

Na een paginaverversing, kunnen gebruikers de Zivver Chrome Extension gebruiken.

Was dit artikel behulpzaam?

thumb_up thumb_down